برچسب: روستای پیرحاجات

پیرحاجات 2 0

روستای پیرحاجات

فاصله از شهر طبس : ۱۱۰ کیلومتر ۳۵ کیلومتر فرعی در ۸۵ کیلومتری طبس به اصفهان پیرحاجات جزیره ای سبز در کویر این روستا به علت واقع شدن در دامنه کوه «روضه» دارای آب...