برچسب: روستای هودر

هودر 0

هودر

هودر بزرگترین روستای عشق آباد با قدمتی کهن … پیشینه تاریخی : قدمت روستای هودر به صدها سال قبل برمی گردد در قدیم الایام این روستا به عنوان مرکز استقرار خوانین و مرکز بخش...