برچسب: روستای اصفهک

اصفهک 3 0

روستای اصفهک

بافت تاریخی اصفهک در ۳۸  کیلومتری  جاده طبس به دیهوک قرار دارد این روستا در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۵۷ تخریب گردید ولی هنوز زیبایی خود را حفظ کرده است مسافرینی که  مسیر دیهوک به...