برچسب: اسفندیار

اسفندیار 2 0

روستای اسفندیار

روستای اسفندیار از توابع بخش دیهوک شهرستان طبس  است فاصله این روستا تا شهر طبس ۱۳۵ کیلومتر می باشد . این روستا در بصورت یک جاده فرعی با فاصله  ۱۰کیلومتری از جاده دیهوک به...